ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Savvas Hirides MD,MSc,FACS

 

 

Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων από τον χειρουργό απαιτεί όχι μόνο τεχνική δεξιότητα και πολυετή εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες διάγνωσης και θεραπείας, αλλά και ουσιαστική συμπάθεια και πραγματική αγάπη για τον ασθενή. Ο χειρουργός είναι ο ιατρός με την κλασσική έννοια του όρου, ο εφαρμοσμένος επιστήμονας, ο μηχανικός, ο καλλιτέχνης και ένας αληθινός λειτουργός για τους συνανθρώπους του.

Η μοντέρνα χειρουργική ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σε μια καθημερινή κλινική πράξη που απαιτεί χειρισμό όλο και πιο πολύπλοκων εργαλείων και γνώσεις νέων τεχνικών, υποδεικνύοντας στους νέους χειρουργούς την αυξανόμενη ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση εφ' όρου ζωής.

Σάββας Κ. Χειρίδης MD,MSc,PhD,FACS

 

 

 

  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ   Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Σ Κ   Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Η

      

2007 - 2017: 

 

11 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Savas Hirides MD,Msc,PhD,FACS (Oct, 2016)

 

PERSONAL FB PAGE :

Savas Hirides FB Account