ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PORT-A-CATH

Σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως στη χειρουργική ογκολογία, οι ασθενείς μπορεί να χρειάστούν ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιατρός θα σας συστήσει την τοποθέτηση ενός κεντρικού καθετήρα σε μεγάλη φλέβα του θώρακα που συνδέεται με ειδικό button το οποίο κρύβεται υποδορίως (port-a-cath). Με τον τρόπο αυτό η χορήγηση φαρμάκων απλοποιείται πολύ, καθώς αποφεύγονται οι συχνές φλεβοκεντήσεις και διαφυλάσσονται οι λεπτές, εύθραυστες φλέβες των χεριών.

Σε περίπτωση που χρειαστείται καθετήρα port-a-cath, ο χειρουργός Δρ. Χειρίδης θα προβεί στην τοποθέτησή του γρήγορα και αποτελεσματικά με μία επέμβαση περίπου 20 λεπτών με μέθη. Μετά την ανεύρεση της κεντρικής φλέβας κάτω από την κλείδα και την ακτινοσκοπική επαλήθευση της θέσης του καθετήρα, πραγματοποιείται μικρή τομή λίγα εκατοστά πιο κάτω και δημιουργείται μικρή θήκη στο υποδόριο. Εκεί τοποθετείται, συνδέεται και καθηλώνεται το port. Το τραύμα συρράπτεται κατα στρώματα και το δέρμα με ενδοδερμική ραφή (δεν χρήζει αφαίρεσης ραμμάτων).

Ο ασθενής συνέρχεται αμέσως μετά την επέμβαση και είναι σε θέση να αρχίσει την αγωγή του ή να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Μετά το πέρας της θεραπείας, το port-a-cath μπορεί να αφαιρεθεί με μία εξίσου απλή επέμβαση υπό μέθη.