ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ (2009)

Οκτώβριος 2009

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA στο Σικάγο, ΗΠΑ (1st Clinical Robotic Surgery Association (CRSA) Meeting, Chicago, IL, USA; 10/2009). Εισηγήσεις:

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Davinci Splenectomy for a rare splenic pseudocyst elevating Ca 19-9. A Case Report (Video Presentation)

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotic Neurinoma Excision With Concurrent Use Of Laparoscopic Neurostimulation To Protect Nervous Roots In The Vicinity Of The Tumor. A Case Report (Video Presdentation)

Σεπτέμβριος 2009

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης ομιλητής στο 19ο διεθνές ογκολογικό συνέδριο IASGO στο Πεκίνο, Κίνα (19th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists (IASGO), Beijing, China). Εισηγήσεις:

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: The Future of Robotic Surgery. What have we accomplished so far? What's coming next?

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotic Splenectomy for a Large non-parasitic Splenic Pseudocyst with Elevated Ca 19-9 Levels. A Case Report and Review of the Literature.

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Placement in a Patient with Morbid Obesity and Situs Inversus Totalis. Description of the Technique and Operative Challenges (Video Presentation)

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Redefining the Role of Robotics in Abdominal Surgery. The Greek Experience. A 3-year program of robotic surgery in progress

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy after Peritonitis from LAGB Removal and Gastric Perforation. A Case Report and Presentation of the Technical Difficulties (Video Presentation)

Μαϊος 2009

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης ομιλητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & Διεθνές Φόρουμ, στο Μέγαρο Αθηνών. Εισηγήσεις:

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotic removal of huge neurinoma [Paper in Greek]

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotic Splenectomy for a rare pseudocyst which raised Ca19-9 levels (Video Presentation) [Paper in Greek]

Savas Hirides: Augmented Reality and the future of Robotic Surgery [Paper in Greek]

Μαϊος 2009

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης ομιλητής στη 3η Εαρινή Συνάντηση Κήλης στη Σαντορίνη (3rd SPRING MEETING UPDATES ON HERNIA REPAIR Santorini , Greece 2009). Εισηγήσεις: 

Savas Hirides: Introduction of the new, promising PVP mesh. 1st Experience in Greece (Invited Speaker) [Paper in Greek]. 3rd Spring Hernia Meeting, may Santorini, Greece; 05/2009

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Ventral Hernia : Ultimate Technique. Other minimally invasive. Lecture. [Paper in Greek].

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Inguinal Hernia : Ultimate Technique. Other minimally invasive. Lecture [Paper in Greek]

Ιανουάριος 2009

Ομιλητής στο 4ο διεθνές συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής MIRA στο Κεμπέκ, Καναδά (4th Minimally Invasive And Robotic Association Meeting, Quebec, Canada). Θέμα ομιλίας:

Savas Hirides: Autonomous movements of DaVinci instruments using programmable servos.. 4th Minimally Invasive And Robotic Association Meeting, Quebec, Canada; 01/2009

Περισσότερα - βίντεο παρουσίασης