ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 Πριν από θυρεοειδεκτομή
 Πριν από επέμβαση στον μαστό
 Πριν από την καρδιομυοτομή
 Πριν από τη θολοπλαστική
 Πριν από τη Γαστρεκτομή
 Πριν από Χολοκυστεκτομή
 Πριν από επέμβαση  Σκωληκοειδίτιδος
 Πριν από κολεκτομή για  εκκολπωματίτιδα ή πρόπτωση ορθού
 Πριν από σπληνεκτομή
 Πριν από κολεκτομή για μάζα παχέος
 Πριν από επέμβαση αιμορροϊδων - ραγάδος
 Πριν από επέμβαση για περιεδρικό απόστημα-συρίγγιο
 Πριν από αποκατάσταση μετεγχειρητική κοιλιοκήλης
 Πριν από αποκατάσταση βουβωνοκήλης
 Πριν από επέμβαση κιρσοκήλης
 Πριν από εκτομή κύστης κόκκυγος
 Πριν από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου
 Πριν από γαστρεκτομή sleeve
 Πριν από γαστρικό bypass