ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ LASER Ή RF

Ο Δρ.Σ.Χειρίδης διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με τοπική αναισθησία. Η τεχνολογία RF προσφέρει μεγάλη ακρίβεια, χωρίς εγκαύματα δέρματος, γρήγορα, αναίμακτα και ανώδυνα. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται αφαίρεση μελαγχρωματικών σπίλων, σμηγματογόνων κύστεων, θηλωμάτων αυχένος, υπερκεράτωσης και διορθώνεται χειρουργικά η είσφρυση όνυχος. Η μοναδική αυτή τεχνολογία βοηθά στην εξάχνωση μυρμηκίων, κονδυλωμάτων, παραμορφωτικών ουλών και λοιπών μορφωμάτων δέρματος.

Κατά την Εκτομή Δερματικής Βλάβης, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης σας δίνει αναισθητική κρέμα και κατόπιν χορηγεί τοπική αναισθησία. Έτσι ο πόνος εκμηδενίζεται κατά τις επεμβάσεις αυτές. Οι τυχόν ύποπτες βλάβες που ανευρίσκονται, αποστέλλονται για βιοψία μετά την αφαίρεσή τους. Χάρη στο RF μπορεί να μην χρειάζεστε ούτε καν ράμματα μετά την εκτομή για πολύ επιφανειακές βλάβες, ενώ βαθύτερες βλάβες απαιτούν 1-2 ραμματάκια για βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.