ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Ο ασθενής είναι σε θέση να πιεί και να φάει από το βράδυ κιόλας της επέμβασης. Την επόμενη ημέρα συνήθως λαμβάνει εξιτήριο με οδηγίες να αποφύγει τη γυμναστική και την άρση βάρους για ένα μήνα και να προσέξει τη δίαιτά του για τις πρώτες λίγες μέρες μετά την επέμβαση αποφεύγοντας τα φουσκώματα. Τα άριστα αποτελέσματα της ομάδας μας δείχνουν ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική επέμβαση βουβωνοκήλης είναι σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία τους ακόμα και την επομένη της επέμβασης.