ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

Μετά από την επέμβαση συριγγίου θα χρειαστούν συχνές αλλαγές του εγχειρητικού τραύματος έως ότου αυτό επουλωθεί τελείως. Εάν το συρίγγιο αφαιρέθηκε εξ'ολοκλήρου (σε επιφανειακά συρίγγια μόνο) στο χειρουργείο τότε θα υπάρχει ανοικτή πληγή που αφήνεται να επουλωθεί στις επόμενες 4-6 εβδομάδες. Η χρήση ειδικών υλικών επούλωσης (αλγηνικό κορδόνι, διάφορα επιθέματα με αφρώδες υλικό) μπορεί να επιταχύνει την επούλωση.

Εάν χρησιμοποιήθηκε η τεχνική seton (περίδεση με ελαστικό υλικό) τότε η επούλωση του συριγγίου παρατείνεται έως ότου το seton περάσει μέσα από τους σφιγκτήρες χωρίς να τους προκαλέσει βλάβη (κάτι που θα οδηγούσε σε ακράτεια, συνήθως αερίων).  Στις 6 περίπου εβδομάδες από την τοποθέτηση του seton, η κατάστασή σας θα πρέπει να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ο ιατρός σας Σ.Κ.Χειρίδης θα πρέπει να σας ξαναεξετάσει στη φάση αυτή και να επιλέξετε μαζί μία από τις ακόλουθες 5 επιλογές:

1. Αφαίρεση του seton
2. Παραμονή του seton για μεγαλύτερο διάστημα
3. Αφαίρεση του seton και διάνοιξη του επιφανειακού πλέον συριγγώδους πόρου
4. Αφαίρεση του seton και αφαίρεση του συριγγίου με χρήση κρημνού
5. Αφαίρεση του seton και χρήση βιολογικής κόλλας ή βύσματος για το σφράγισμα του συριγγώδους πόρου.