ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη στροφή στην ιστορία της χειρουργικής. Αφορά στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων μέσω πολύ μικρών τομών στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της κάκωσης του κοιλιακού τοιχώματος. Μέσω των τομών αυτών εισάγονται τα ενδοσκοπικά εργαλεία και ειδική κάμερα (λαπαροσκόπιο) που μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς μεγεθυσμένη σε μεγάλες οθόνες υψηλής ευκρίνειας (μόνιτορ). Οι περισσότερες μελέτες που συγκρίνουν τη λαπαροσκοπική με την ανοικτή χειρουργική δείχνουν ότι η λαπαροσκόπηση μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική ή και καλύτερη από  την κλασσική  ανοικτή χειρουργική και με τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα των μικροτέρων τομών, του λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου και λιγότερων επιπλοκών από το τραύμα (διαπύηση, κήλη), της βραχύτερης διάρκειας νοσηλείας και της ταχύτερης επιστροφής στις καθημερινές δραστηριότητες και στη δουλειά. Σημερα, εξειδικευμένοι χειρουργοί στη Βασική και Προχωρημένη Λαπαροσκόπηση μπορούν και πραγματοποιούν όλες σχεδόν τις επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα λαπαροσκοπικά. Στις σπάνιες περιπτώσεις που η επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά, ο χειρουργός θα χρειαστεί να μετατρέψει την επέμβαση σε ανοικτή. Η μετατροπή αυτή δεν πρέπει να θεωρείται "λάθος" από ασθενείς και χειρουργούς. Αντίθετα αντικατοπτρίζει τη σωστή επιλογή της χειρουργικής ομάδας που πρέπει να στοχεύει πρώτιστα στη διαφύλαξη της υγείας του ασθενούς.