ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Το περιεδρικό απόστημα είναι η φλεγμονή της περιοχής γύρω από τον πρωκτό που προκαλεί πόνο και συχνά πυρετό. Το περιεδρικό απόστημα πρέπει να αντιμετωπίζεται γρήγορα με χειρουργική παροχέτευση για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φλεγμονής.

Κατά την Διάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού Αποστήματος, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης θα πραγματοποιήσει σταυροειδή τομή πάνω από την αποστηματική κοιλότητα για να παροχετεύει το πύον. Θα διανοιχθούν όλοι οι χώροι που έχουν μολυνθεί (αποστημάτια) και θα γίνει έλεγχος αιμόστασης. Ο χώρος πλένεται με άφθονο φυσιολογικό ορρό. Στο τέλος τοποθετείται ειδική βαζελινούχος γάζα με αντιβίωση και το τραύμα σκεπάζεται με γάζες. 

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.