ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 2012Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2010Απόκτηση τίτλου “MSc” (Master of Science)
2007 - 2010

Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

στην ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Υπουργική απόφαση 4165/Β7).

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Δρ.Τσιγκρής - Δρ.Νικητέας