ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

Η χειρουργικη αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων περιγράφεται από την αρχαιότητα στα εργα του Ιπποκράτη (400πΧ). Το περιεδρικό συρίγγιο είναι παθολογική επικοινωνία του κατώτερου παχέος εντέρου με το δέρμα. Είναι συχνό αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονή της περιοχής γύρω από τον πρωκτό (περιεδρικό απόστημα). Το περιεδρικό συρίγγιο κλείνει δύσκολα και μπορεί εύκολα να υποτροπιάσει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ασθενείς με νόσο Crohn που παρουσιάζουν συρίγγια.

Κατά την Αφαίρεση Περιεδρικού Συριγγίου, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης αρχικά θα καθορίσει  την πορεία του συριγγίου τόσο προεγχειρητικά (μπορεί να χρειαστεί μαγνητική τομογραφία) όσο και διεγχειρητικά με χρήση ειδικών εργαλείων. Όταν καθοριστούν τα έξω (στο δέρμα) και έσω (στον εντερικό αυλό) στόμια ο χειρουργός ξεκινά να παρασκευάζει το συρίγγιο κυκλοτερώς γύρω από τον αυλό του ώστε να συμπεριληφθεί το ενδοθήλιό του (πλήρης αφαίρεση συριγγίου). Εάν το συρίγγιο είναι επιφανειακό το τραύμα αφήνεται ανοικτό και κλείνει κατά δεύτερο σκοπό μετά από λίγες αλλαγές στο ιατρείο. Εάν είναι βαθύτερο και εμπλέκει τους σφιγκτήρες τότε χρησιμοποιείται ειδική περίδεση με ελαστικό υλικό κατά την οποία το συρίγγιο επουλώνεται αργά χωρίς διαταραχή της ανατομίας των μυών (μέθοδος Seton). Η νέα τεχνική FiLaC επιτρέπει τη φωτοπηξία του εσωτερικού τοπυ συριγγίου με οπτική ίνα LASER και επιταχύνει θεαματικά την επούλωση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.