ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ (SLEEVE)