ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. & Π. ΧΕΙΡΙΔΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 9 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013